196. MEDIQUA 5 TẤM – THIẾT BỊ NƯỚC TỐT – KHOA HỌC THỰC DƯỠNG – THẦY TUẤN NGỌC

Description

Số tấm điện cực: 5 tấm

Thời gian bảo hành: 5 năm

Loại nước: 4.0 – 4.5 – 5.0 – 5.5 – 7.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5 – 10.0

Nước rửa rau: CÓ

Điện áp: 220 V

Nhập khẩu: chính ngạch

Mediqua, Thiết Bị Nước Tốt, 5 Tấm, Mediqua 3 Tấm, Thiết Bị Nước Tốt, Thực Dưỡng Hiện Đại, Khoa Học Thực Dưỡng, Thầy Tuấn Ngọc