203. MÁY RO BÙ KHOÁNG DÀNH CHO THIẾT BỊ NƯỚC TỐT xài GIA ĐÌNH và CHIA SẺ CHÚT ĐỈNH

Description

Nếu xài GIA ĐÌNH thì lấy bộ vừa phải: 50 lít / giờ (12)

Nếu xài GIA ĐÌNH và CHIA SẺ CHÚT ĐỈNH thì phải lấy bộ lớn: 100 lít / giờ (17)

Trước khi vào RO BÙ KHOÁNG, phải gắn 1 cột lọc tổng để bảo vệ máy RO

RO BÙ KHOÁNG, THIẾT BỊ NƯỚC TỐT, NƯỚC TỐT Y TẾ

RO BÙ KHOÁNG, THIẾT BỊ NƯỚC TỐT, NƯỚC TỐT Y TẾ, THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI