202. THIẾT BỊ NƯỚC TỐT – KANGEN 7 LÁ – THẦY TUẤN NGỌC

Description

Số tấm điện cực: 7

Hãng: Kangen

Xuất xứ: Nhật

Bảo hành: 6 năm

Thầy Tuấn Ngọc nhập khẩu, phân phối, lắp đặt, bảo hành: Toàn cầu

Nước uống: 7.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5

Nước rửa rau: 2.5 – 11.5

Nước sát trùng: 2.5

Nước rửa mặt, tắm: 5.0 – 5.5 – 6.0

Nước lau nhà: 2.5 – 4.5 – 5.5

Xem thêm ở www.ThucDuongHienDai.com bởi Thầy Tuấn Ngọc

Kangen 7 LÁ – THIẾT BỊ NƯỚC TỐT – NƯỚC TỐT Y TẾ